Hågadalen/Nåsten
Hågadalen including Kung Björns Hög as seen from the southern part of Norby
Hågadalen inklusive Kung Björns Hög sett från Södra Norby
The woods around the smaller burial mounds near Kung Björns Hög
Skogen kring de mindre gravhögarna i närheten av Kung Björns Hög
Woods and fields in Nåsten, near Ekensberg
Skog och åkrar i Nåsten, nära Ekensberg
Autumn storm in the Håga Valley
Höststorm i Hågadalen
Swans flying south over the forest in the autumn
Svanarna passerar skogen på väg söderut på hösten
Back to Top